1402\01\22 11:22:10


مادر اسرائیل؛ مستندی از غصب سرزمین فلسطین به دست صهیونیست‌ها

باشگاه خبرنگاران/ مادر اسرائیل روایتی از غصب سرزمین فلسطین به دست صهیونیست‌ها از زبان نخستین نخست وزیر زن رژیم صهیونیستی است. احسان شادمان کارگردان مستند ساحل شرقی و مادر اسرائیل گفت: مادر اسرائیل روایتی از غصب سرزمین فلسطین به دست صهیونیست‌ها از زبان نخستین نخست وزیر زن رژیم صهیونیستی است.

مادر اسرائیل روایتی از غصب سرزمین فلسطین به دست صهیونیست‌ها از زبان نخستین نخست وزیر زن رژیم صهیونیستی است.احسان شادمان کارگردان مستند ساحل شرقی و مادر اسرائیل گفت: مادر اسرائیل روایتی از غصب سرزمین فلسطین به دست صهیونیست‌ها از زبان نخستین نخست وزیر زن رژیم صهیونیستی است..

.


بازنشر از : آخرین خبر