1402\10\11 10:22:26


مسعود اطیابی: مدعیان حقوق بشر همیشه ساکتند

آخرین خبر/ مسعود اطیابی تهیه‌کننده و کارگردان:مقر سازمان ملل در لبنان که آوارگان و کودکان در آن حضور داشتند توسط رژیم صهیونیستی بمباران شد، این جنایت چگونه توجیه می‌شود؟وقتی جامعه جهانی به چنین رژیمی اجازه داشتن بمب هسته‌ای می‌دهد، این حجم از سکوت یعنی حقوق بشر هیچ! بازار . .

مسعود اطیابی تهیه‌کننده و کارگردان:مقر سازمان ملل در لبنان که آوارگان و کودکان در آن حضور داشتند توسط رژیم صهیونیستی بمباران شد، این جنایت چگونه توجیه می‌شود؟وقتی جامعه جهانی به چنین رژیمی اجازه داشتن بمب هسته‌ای می‌دهد، این حجم از سکوت یعنی حقوق بشر هیچ! بازار.

.


بازنشر از : آخرین خبر