1402\01\22 16:53:21


نخستین اهدای عضو در خراسان شمالی به بیماران نیازمند

مسئول اهدای عضو و بیماران خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: نخستین اهدای عضو امسال در استان به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

مهری فرشاد گفت: اعضای بدن زن جوان ۲۸ ساله اسفراینی شادروان «سمیرا یعقوبی» که بر اثر سانحه تصادف رانندگی دچار مرگ مغزی و به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

فرشاد افزود: با رضایت خانواده نوعدوست آن مرحوم پس از اعزام به بیمارستان منتصریه مشهد، قرنیه‌های زنده یاد «سمیرا یعقوبی» برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پوست این بیمار مرگ مغزی نیز به بانک نسوج ارسال شد.

مسئول اهدای عضو و بیماران خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این که سال گذشته ۱۴ مورد اهدای عضو در استان انجام شده است، ادامه داد: اهدای عضو در سال ۱۴۰۱ جان ۵۵ بیمار نیازمند را نجات داد.

خراسان شمالی دارای ۱۱ بیمارستان و هزار و ۴۴۴ تخت بیمارستانی است و هم اکنون پنج هزار نفر در حوزه سلامت استان خدمت رسانی می‌کنند.

.

.


بازنشر از : منبع: ایلنا