اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران خانه سینما فیلیمو فیلم نت نشست ویژه اتحادیه ته

1401\06\08 14:02:01


نشست ویژه اتحادیه تهیه‌کنندگان با روسای پلتفرم‌ها

نشست ویژه اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران با روسای پلتفرم‌های سینمایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران، نشست ویژه اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران با روسای پلتفرم‌های سینمایی عصر روز گذشته دوشنبه هفتم شهریور ماه در خانه سینما و در ادامه نشست‌های صنفی اتحادیه تهیه‌کنندگان با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه با محمدمهدی عسگرپور دبیر انجمن صنفی نمایش برخط و روسای سه پلتفرم «فیلیمو» جواد شکوری، «فیلم‌نت» علی سرتیپی، «نماوا» مهدی یزدانی و مجید محسنی برگزار شد.

در این نشست تهیه‌کنندگان و روسای پلتفرم ها به بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌های خود درباره مسائل مرتبط و هماهنگی اتحادیه و انجمن نمایش های بر خط، به خصوص ایجاد فضایی برای مشارکت اکثریت تهیه‌کنندگان و خانه سینما در پلتفرم ها پرداختند. مقرر شد جهت حل مسائل و توافقات طرفین، تفاهم‌نامه ای براساس اولویت ها و مشترکات ۲ صنف نوشته شده و به امضای ۲ طرف برسد. ابوالحسن داودی، سید جمال ساداتیان، منوچهر شاهسواری، علیرضا رئیسیان، محمد احمدی، علی آشتیانی‌پور، رضا درمیشیان و سید غلامرضا موسوی از اعضای هیات مدیره و کمیته برخط اتحادیه در این نشست با انجمن نمایش برخط و روسای پلتفرم ها بودند..

.


بازنشر از : مهر

اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران

خانه سینما

فیلیمو

فیلم نت


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران