موسیقی ایرانیان/ کنسرت اساتید موسیقی کمانچه نوازی لرستانگروه کمان آوااساتید نوازندهعلی اکبر شکارچیفرج علیپورمحمد باجلاوندفرشاد سیفیحامد فیضیانتنبک هنرمند شهاب خاکساراین اجرا مربوط

1401\05\31 22:11:09


کنسرت قدیمی اساتید موسیقی کمانچه نوازی لرستان

موسیقی ایرانیان/ کنسرت اساتید موسیقی کمانچه نوازی لرستانگروه کمان آوااساتید نوازندهعلی اکبر شکارچیفرج علیپورمحمد باجلاوندفرشاد سیفیحامد فیضیانتنبک هنرمند شهاب خاکساراین اجرا مربوط به سال نود و چهار است. .

موسیقی ایرانیان/ کنسرت اساتید موسیقی کمانچه نوازی لرستانگروه کمان آوااساتید نوازندهعلی اکبر شکارچیفرج علیپورمحمد باجلاوندفرشاد سیفیحامد فیضیانتنبک هنرمند شهاب خاکساراین اجرا مربوط به سال نود و چهار است.

.


بازنشر از : آخرین خبر


برق و روشنایی لاله زار