1402\10\11 10:23:19


یکی از سکانس های ماندگار «مریلا زارعی» در سینما

فیلم نیوز/ سربازهای جمعه | مسعود کیمیایی | 1382قاتل: زینت | مریلا زارعی | جرم: قتلِ‌ همسرمریلا زارعی در «سربازهای جمعه» حضوری کوتاه دارد؛ اما در همین یک سکانس، یکی از ماندگارترین نقش‌آفرینی‌های خود و البته به‌حق‌ترین قاتلِ زنِ سینمای ایران را به تصویر می‌کشد. او به جرم قتلِ‌ همسر خود در زندان است و منتظر تا حکمش بیاید.

فیلم نیوز/ سربازهای جمعه | مسعود کیمیایی | 1382قاتل: زینت | مریلا زارعی | جرم: قتلِ‌ همسرمریلا زارعی در «سربازهای جمعه» حضوری کوتاه دارد؛ اما در همین یک سکانس، یکی از ماندگارترین نقش‌آفرینی‌های خود و البته به‌حق‌ترین قاتلِ زنِ سینمای ایران را به تصویر می‌کشد.

او به جرم قتلِ‌ همسر خود در زندان است و منتظر تا حکمش بیاید. حالا در مراسم ختم پدرش و در میان لابه‌ها و خودزنی‌ها فرصتی یافته تا دختر کوچکش را در آغوش بکشد و تعریف کند که چه بر سرش آمده است. او شوهرِ خود را کشته اما از این ماجرا پشیمان نیست؛ او مونولوگی بلند با قلمِ جادویی کیمیایی می‌گوید و آن‌قدر خوب کلمه‌ها را به تصویر می‌کشد که انگار اگر هر کسِ دیگری جز او این کلمات را می‌گفت، یک جای کارِ فیلم برای همیشه می‌لنگید.

در سکانس حضور زینت  ضرباهنگ فیلم به گونه‌ای آهسته می‌شود تا شمرده‌شمرده بدانیم چه بر سر زینت و زندگی نداشته‌اش آمده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر