فارس/ مدیرعامل باشگاه استقلال نسبت به لغو و برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد. مصطفی آجورلو پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال اظهار داشت:

1401\06\08 13:08:04


آجورلو: امروز فوتبال ایران رئیس دارد

فارس/ مدیرعامل باشگاه استقلال نسبت به لغو و برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد. مصطفی آجورلو پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال اظهار داشت:‌ دیشب ساعت 1:30 متوجه شدم انتخابات لغو شده، صبح هم گفتند انتخابات برگز

مدیرعامل باشگاه استقلال نسبت به لغو و برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد.مصطفی آجورلو پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال اظهار داشت:‌ دیشب ساعت 1:30 متوجه شدم انتخابات لغو شده، صبح هم گفتند انتخابات برگزار می‌شود.

خیلی جای تعجب داشت اما مهم نیست. آنچه که گذشت، گذشت. آنچه مهم است این است که امروز رئیس فدراسیون فوتبال داریم.

ان‌شا‌ءالله مهدی تاج بتواند مشکلات فوتبال کشور را بر طرف کند. مخصوصا در این مقطع که بحث تیم ملی است.وی افزود: خواسته همه مردم این است که به تیم ملی توجه داشته باشند. همچنین باید موضوع فوتبال کشور که بخش اعظم آن باشگاه‌ها هستند توجه خاص داشته باشد.

این انتخابات در صحت و سلامت کامل برگزار شد. ان‌شاءالله فوتبال به سمت دو سال با آرامش‌تر برود.مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد اینکه با تأخیر وارد مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال شد و آیا دلیل آن لغو و برگزاری مجدد بود، گفت:‌ همین طور است. من در جلسه دیگری بودم و به اینجا آمدم.

برگزار کردن انتخابات به این شکل اصلاً در شأن جمهوری اسلامی نیست. شأن فدراسیون فوتبال ایران با 80 میلیون فوتبالی، این نیست. باید از نظر شکل برگزاری تمیزتر باشد.

در مورد آنچه که گذشته نباید صحبت کنیم اما آنچه که می‌توانیم بابتش خوشحال باشیم این است که امروز فوتبال رئیس دارد. مهدی تاج هم با تجربه است و ان‌شاالله بتواند به فوتبال ایران کمک کند.. .


بازنشر از : آخرین خبر


برق و روشنایی لاله زار