فارس/ سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان گفت: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال سالم است. مریم آزمون سرمربی تیم ملی بانوان کشورمان درباره حضور در مجمع انتخاباتی فدارسیون فوتبال اظهار داشت:

1401\06\08 13:08:22


آزمون: مجمع انتخاباتی سالم است. خبر لغو را شنیدم می‌خواستم به رشت برگردم!

فارس/ سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان گفت: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال سالم است. مریم آزمون سرمربی تیم ملی بانوان کشورمان درباره حضور در مجمع انتخاباتی فدارسیون فوتبال اظهار داشت: اخبار انتخابات را از شب گذشته پیگیر بودم.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان گفت: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال سالم است.مریم آزمون سرمربی تیم ملی بانوان کشورمان درباره حضور در مجمع انتخاباتی فدارسیون فوتبال اظهار داشت: اخبار انتخابات را از شب گذشته پیگیر بودم.

واقعا قصد داشتم دوباره به رشت برگردم. اتفاقاتی رخ داد اما امیدوارم همه چیز ختم به خیر شود.وی درباره اینکه فوتبال بانوان به توجه بیشتری نیاز دارد و اینکه درخواست او از رئیس بعدی فدراسیون فوتبال چیست گفت: خدا را شکر توجهاتی وجود دارد اما نیاز به مدیر خوبی داریم. امیدوارم بعد از انتخابات مدیر خوبی برای بانوان معرفی شود تا با مشکلات کمتری روبرو شویم.سرمربی تیم ملی بانوان کشورمان در مورد حواشی که درباره رای او به وجود آمد افزود: من در مجمع قبل صاحب رای بودم.

این صحبت ها همیشه در مجامع انتخاباتی وجود دارد.آزمون در خصوص این شایعه که میرشاد ماجدی برای اینکه رای فوتبال بانوان را داشته باشد شما را برای این مجمع انتخاب کرده ادامه داد: در مجمع قبلی من حق رای داشتم اما سرمربی تیم ملی نشدم. این نشان می‌دهد که مجمع ما سالم است و این صحبت‌هایی که می شود فقط حاشیه است!. .


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر