آخرین خبر/ مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار بود ساعت ۹ صبح در مرکز همایش صداوسیما آغاز شود ساعت ۱۰ با تلاوت قرآن مجید آغاز شد. این مجمع درحالی آغاز شد که هنوز برخی از افراد

1401\06\08 13:08:25


آغاز با تاخیر مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال

آخرین خبر/ مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار بود ساعت ۹ صبح در مرکز همایش صداوسیما آغاز شود ساعت ۱۰ با تلاوت قرآن مجید آغاز شد. این مجمع درحالی آغاز شد که هنوز برخی از افراد موفق نشده اند خود را به مجمع برسانند که از جمله باید به رضا درویش و مصطفی آج

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار بود ساعت ۹ صبح در مرکز همایش صداوسیما آغاز شود ساعت ۱۰ با تلاوت قرآن مجید آغاز شد.این مجمع درحالی آغاز شد که هنوز برخی از افراد موفق نشده اند خود را به مجمع برسانند که از جمله باید به رضا درویش و مصطفی آجورلو و احسان حاج صفی اشاره کرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران