آخرین خبر/ رضا درویشی یک داور فوتبال در بیرون از سالن مجمع شروع به داد و بیداد کرد و معتقد بود حقش خورده شده است. وی از عباس صوفی نایب اول میرشاد ماجدی شاکی بود و در نهایت حراست ا

1401\06\08 13:08:13


اتفاق ویژه در حین برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال

آخرین خبر/ رضا درویشی یک داور فوتبال در بیرون از سالن مجمع شروع به داد و بیداد کرد و معتقد بود حقش خورده شده است. وی از عباس صوفی نایب اول میرشاد ماجدی شاکی بود و در نهایت حراست این فرد را از سالن خارج کردند و اجازه ندادند وارد سالن شود.

رضا درویشی یک داور فوتبال در بیرون از سالن مجمع شروع به داد و بیداد کرد و معتقد بود حقش خورده شده است.وی از عباس صوفی نایب اول میرشاد ماجدی شاکی بود و در نهایت حراست این فرد را از سالن خارج کردند و اجازه ندادند وارد سالن شود.ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید خبرهای بیشتر درباره ی رضا درویشیمجمع فدراسیون فوتبال ۹ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند شما چه فکر می کنید ؟ برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید تبلیغات خبرهای پیشنهادی.

.


بازنشر از : آخرین خبر


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران