1402\10\11 13:25:06


احضار داور فوتبال به کمیته اخلاق فدارسیون

تسنیم/کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال دو ابلاغیه جدید صادر کرد که یکی از آنها برای یک داور است. با اعلام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال سالار نظریان داور فوتبال و مهرداد هاشمی گرجی باید روز دوشنبه 18 دی ماه سال جاری جهت ادای پاره‌ای از توضیحات در این کمیته حضور داشته باشند.

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال دو ابلاغیه جدید صادر کرد که یکی از آنها برای یک داور است.با اعلام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال سالار نظریان داور فوتبال و مهرداد هاشمی گرجی باید روز دوشنبه 18 دی ماه سال جاری جهت ادای پاره‌ای از توضیحات در این کمیته حضور داشته باشند..

.


بازنشر از : آخرین خبر