تسنیم/ اعضای کمیته بدوی حاضر نشدند در جلسه با نمایندگان AFC که برای انتخابات به ایران آمده بودند، شرکت کنند. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای نظارت بر انتخابات فدراسیون

1401\06\08 04:46:13


اقدام عجیب اعضای کمیته بدوی و تعجب نمایندگان AFC

تسنیم/ اعضای کمیته بدوی حاضر نشدند در جلسه با نمایندگان AFC که برای انتخابات به ایران آمده بودند، شرکت کنند. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای نظارت بر انتخابات فدراسیون فوتبال ایران به تهران سفر کرده‌اند و شب گذشته (دوشنبه) قصد داشتند جلسه

اعضای کمیته بدوی حاضر نشدند در جلسه با نمایندگان AFC که برای انتخابات به ایران آمده بودند، شرکت کنند.نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای نظارت بر انتخابات فدراسیون فوتبال ایران به تهران سفر کرده‌اند و شب گذشته (دوشنبه) قصد داشتند جلسه‌ای با اعضای کمیته بدوی انتخابات درباره روند ثبت‌نام نامزدها و برگزاری انتخابات داشته باشند.نکته عجیب اما اینکه اعضای کمیته بدوی حاضر نشدند در جلسه با نمایندگان AFC حاضر شوند که همین مسئله باعث تعجب این نمایندگان شد و اعلام کردند رفتار غیر حرفه‌ای اعضای کمیته بدوی را گزارش خواهند کرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


قفسه فلزی - قفسه انبار