آخرین خبر/ پیرو برگزارى نشست اضطرارى اعضاى هیات‌رییسه فدراسیون انتخابات طبق موعد مقرر برگزار مى‌شود. به گزارش سایت رسمى فدراسیون فوتبال پس از اعلام خبر لغو انتخابات هشتم

1401\06\08 04:46:06


انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار مى‌شود

آخرین خبر/ پیرو برگزارى نشست اضطرارى اعضاى هیات‌رییسه فدراسیون انتخابات طبق موعد مقرر برگزار مى‌شود. به گزارش سایت رسمى فدراسیون فوتبال پس از اعلام خبر لغو انتخابات هشتم شهریور با تصمیم دبیرکل فدراسیون، اعضاى هیات رییسه مقرر کردند بر اساس موعد م

پیرو برگزارى نشست اضطرارى اعضاى هیات‌رییسه فدراسیون انتخابات طبق موعد مقرر برگزار مى‌شود.به گزارش سایت رسمى فدراسیون فوتبال پس از اعلام خبر لغو انتخابات هشتم شهریور با تصمیم دبیرکل فدراسیون، اعضاى هیات رییسه مقرر کردند بر اساس موعد مقرر و طبق برنامه اعلام شده مجمع انتخاباتى ساعت ٩ صبح روز سه‌شنبه هشتم شهریور برگزار مى شود..

.


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر