1402\01\22 03:09:07


انتقاد درویش: دوست داشتند ما از آسیا حذف شویم!

ورزش 3/رضا درویش به صورت تلفنی در برنامه فوتبال برتر حضور یافت و در خصوص مجوز حرفه‌ای پرسپولیس گفت: نزدیک به دو ماه و نیم سه ماه اخیر، کارگروه مجوز حرفه‌ای ماه شبانه روزی کار کردند و به خصوص از 15 اسفند تا 10 فروردین تلاش کردند مشکلاتی که از گذشته بود و بدهی‌های 15 ساله اخیر را باوجود مشکلات مالی زیاد، برطرف کنیم. وی افزود: بارگذاری اسناد ورزشی دو هزار صفحه بود و همچنین بارگذاری اسناد مالی 1200 صفحه بود.

رضا درویش به صورت تلفنی در برنامه فوتبال برتر حضور یافت و در خصوص مجوز حرفه‌ای پرسپولیس گفت: نزدیک به دو ماه و نیم سه ماه اخیر، کارگروه مجوز حرفه‌ای ماه شبانه روزی کار کردند و به خصوص از 15 اسفند تا 10 فروردین تلاش کردند مشکلاتی که از گذشته بود و بدهی‌های 15 ساله اخیر را باوجود مشکلات مالی زیاد، برطرف کنیم.وی افزود: بارگذاری اسناد ورزشی دو هزار صفحه بود و همچنین بارگذاری اسناد مالی 1200 صفحه بود.

ما موانع را مرتفع کردیم اما همانطور که می‌دانید ارثی از گذشته برای ما مانده که پرونده رادوشویچ است و قسط اول را 250 هزار یورو با دشواری پرداخت کردیم. برای قسط اول تلاش کردیم از فدراسیون بخواهیم از پاداش فیفا این موضوع را پرداخت کنند اما گفتند باید یک ماه زودتر می‌گفتید. ما هم از راه دیگری پرداخت کردیم.

اما برای قسط دوم زودتر گفتیم که از این پول پرداخت کنند چون ویلموتس را هم از همین راه پرداخت کردند.او در این باره اظهار داشت: ما اواخر اسفند نامه را نوشتیم اما ایمیلی از فیفا به ما رسید و گفتند باتوجه به اینکه هنوز محاسبات فیفا برای تعیین درآمد باشگاه‌ها پایان نیافته، امکانی برای پرداخت نداریم اما اگر فدراسیون بخواهد می‌تواند بگوید و از پاداشش پرداخت کنیم. ما هم از اول همین را گفته بودیم. جالب است که فدراسیون فوتبال به جای اینکه این را در یک نامه به ما بگوید، در رسانه‌ها هواداران ما را نگران می‌کنند.

شاید دوست داشتند ما هم مجوز حرفه‌ای نگیریم، ما هم بسیار ناراحت هستیم که استقلال مجوز نگرفته چون آنها تیم دوم ما و تیم همشهری ما هستند.مدیرعامل پرسپولیس با انتقاد از فدراسیون فوتبال گفت: اگر یک روزی فدراسیون فوتبال بتواند مشکل پرسپولیس را حل کند، آیا ما باید برویم به سراغ فدراسیون کشتی و سوارکاری؟ فدراسیون نزد فیفا پول دارد و ما هم داریم اما هنوز محاسبات مربوط به پاداش ما انجام نشده است. درخواست ما را یکشنبه بردند در هیئت رئیسه اما هیئت رئیسه موافقت نکرده، انگار دوست داشتند پرسپولیس هم مجوز حرفه‌ای نگیرد.درویش همچنین عنوان کرد: دسترسی به آقای تاج چندان ممکن نیست اما ما نامه درخواست خود را به بین الملل فدراسیون دادیم. به هر جهت من فکر می‌کردم حداقل دغدغه ایرانی بودن و دوست داشتن تیمهای ایرانی خوب است اما متوجه علی الظاهر همه اینطور نیستند.

من نمی‌دانم فدراسیون فوتبال اگر دغدغه حضور یک تیم ایرانی در آسیا را ندارد، پس دغدغه‌اش چیست؟او با اشاره به زمان ارسال نامه گفت: شنبه ساعت یک شب (سحر یکشنبه) نامه فیفا را گرفتیم و ما برای بین الملل فدراسیون پیامک گذاشتیم که لطفا شما از منابع فدراسیون پرداخت کنید. از روز اول هم ما درخواست داشتیم که از منابع فدراسیون پرداخت شود چون هنوز برای ما محاسبه نشده است. امروز آقای تاج گفتند پرسپولیس هم به آسیا نمی‌رود؛ این خوشحالی دارد؟ این ننگ است برای مسئولان فوتبال.

بازار. .


بازنشر از : آخرین خبر