مهدی تاج فدراسیون فوتبال میرشاد ماجدی رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این که همه اتفاقات گذشته را دور ریخته است گفت:

1401\06\08 14:27:23


اولین اظهار نظر تاج پس از ریاست: همه اتفاقات گذشته را دور ریختم

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این که همه اتفاقات گذشته را دور ریخته است گفت: از امروز فقط به فکر کار هستیم و امیدوارم همه با هم یکدست و متحد پیش برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از آنکه با کسب ۵۱ رای اعضای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد، گفت: با این آرا مسئولیت بنده بیشتر شد.

الان جای گله و گله گذاری نیست. امروز باید دست در دست هم بدهیم تا مشکلات فوتبال حل شود. وی با تشکر از عزیز محمدی و میرشاد ماجدی گفت: از نهادهای نظارتی که می دانم خیلی زحمت کشیدند تشکر می کنم.

همچنین از اعضای فدراسیون فوتبال، کمیته بدوی و همه هیات ها صمیمانه تشکر می کنم. مهدی تاج ادامه داد: خواهش من این است برای این که تیم یکدستی داشته باشیم گذشته را کنار بگذاریم. الان وقت کار کردن است.

من هر چه از گذشته بود را دور ریختم و از فردا برای فوتبال کار خواهیم کرد.. .


بازنشر از : مهر

مهدی تاج

فدراسیون فوتبال

میرشاد ماجدی


برق و روشنایی لاله زار