فارس/ نشریه اسپورت در گزارشی به بارسلونای بدون کاپیتان پرداخت. انقلاب بزرگ ژاوی در بارسلونا در این فصل آغاز شده و به نظر می رسد نتیجه این انقلاب پوست اندازی بزرگ در نیوکمپ است.

1401\06\08 13:08:14


بارسلونا بدون کاپیتان!

فارس/ نشریه اسپورت در گزارشی به بارسلونای بدون کاپیتان پرداخت. انقلاب بزرگ ژاوی در بارسلونا در این فصل آغاز شده و به نظر می رسد نتیجه این انقلاب پوست اندازی بزرگ در نیوکمپ است.

نشریه اسپورت در گزارشی به بارسلونای بدون کاپیتان پرداخت.انقلاب بزرگ ژاوی در بارسلونا در این فصل آغاز شده و به نظر می رسد نتیجه این انقلاب پوست اندازی بزرگ در نیوکمپ است.بوسکتس، پیکه، سرخیو روبرتو و یوردی آلبا 4 کاپیتان بارسلونا هستند که در این فصل کمترین حضور را داشتند.نشریه «اسپورت» کاتالونیا در این زمینه گزارشی با تیتر «بارسلونا بدون کاپیتان» ارائه کرد و نوشت: بارسلونا در این فصل بدون 4 کاپیتان خود بازی کرده است.

از 990 دقیقه بازی بارسلونا این 4 کاپیتان تنها 330 دقیقه بازی کردند.این بدان معناست که بارسلونا تنها 33 درصد بازی هایش را با کاپیتان بازی کرده است. 4 بازیکن کلیدی در این فصل جایگاه خود را در بارسلونا از دست دادند.. .


بازنشر از : آخرین خبر


تولید کارتن و سفارش کارتن