1402\10\11 10:34:14


بردیا سعادت در رده دوم بهترین امتیازآوران لیگ والیبال ترکیه

ایسنا/بازیکن ایرانی شاغل در لیگ ترکیه دومین امتیازآور لیگ ترکیه شناخته شد. بردیا سعادت موفق شد پس از حضور در ۵۰ ست برای تیم آلانیااسپور ۲۴۹ امتیاز کسب کند و با این عملکرد در رده دوم امتیازآورترین بازیکنان لیگ ترکیه قرار بگیرد.

بازیکن ایرانی شاغل در لیگ ترکیه دومین امتیازآور لیگ ترکیه شناخته شد.بردیا سعادت موفق شد پس از حضور در ۵۰ ست برای تیم آلانیااسپور ۲۴۹ امتیاز کسب کند و با این عملکرد در رده دوم امتیازآورترین بازیکنان لیگ ترکیه قرار بگیرد.

سعادت که لباس شماره شش تیمش را به تن دارد، با کسب ۴.۹۸ امتیاز در هر ست، به یکی از بازیکنان اصلی تیمش تبدیل شده است.جان هادراوا، بازیکن تیم والیبال گالاتاسرای، با ۲۵۲ امتیاز در صدر امتیازآورترین بازیکنان لیگ ترکیه ایستاده است. نیمیر عبدالعزیز، ستاره والیبال هلند، که در لیگ ترکیه برای تیم برای هالک‌بانک بازی می‌کند، با کسب ۲۳۳ امتیاز در رده پنجم بهترین امتیازآوران لیگ ترکیه قرار دارد. ستاره والیبال هلند تا کنون برای تیمش در ۳۹ ست به زمین رفته و با کسب ۵.۹۷ امتیاز در هر ست، به یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیمش تبدیل شده است.عبدالعزیز با توجه به حضور اندکش در بازی‌های هالک‌بانک با کسب ۵.۹۷ امتیاز در هر ست، از لحاظ تاثیرگذاری، بهترین بازیکن لیگ ترکیه نام گرفته است.

همچنین بردیا سعادت با کسب ۴.۹۸ امتیاز در هر ست به چهارمین بازیکن تاثیرگذار لیگ ترکیه تبدیل شده است.سعادت در لیگ ترکیه ۲۵ امتیاز سرویس برای تیمش به دست آورده که از این نظر در رده چهارم بهترین سرویس‌زنان لیگ ترکیه قرار دارد. نیمیر عبدالعزیز با کسب ۳۴ امتیاز پوئن سرویس بهترین سرویس‌زن لیگ ترکیه نام گرفته است.تیم والیبال هالک‌بانک با ۱۳ پیروزی و ۳۷ امتیاز مدعی اصلی لیگ ترکیه است و در رده نخست جای دارد. تیم والیبال فنرباغچه، دیگر مدعی این لیگ، با ۱۲ پیروزی و ۳۴ امتیاز در رده دوم قرار گرفته است.

آلانیااسپور با حضور ستاره والیبال ایران با ۹ پیروزی و ۲۵ امتیاز در رده پنجم لیگ ترکیه ایستاده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر