1402\10\11 13:25:15


برنامه تورنمنت بین‌المللی کشتی زاگرب اعلام شد

فارس/تورنمنت بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی زاگرب از ۲۰ دی آغاز می‌شود که برنامه مسابقات اعلام شد. تورنمنت بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی (اولین رویداد رنکینگ‌دار کشتی) روزهای ۲۰ تا ۲۴ دی‌ماه در زاگرب برگزار خواهد شد که آزادکاران کشورمان در این مسابقه حضور خواهند داشت.

تورنمنت بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی زاگرب از ۲۰ دی آغاز می‌شود که برنامه مسابقات اعلام شد.تورنمنت بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی (اولین رویداد رنکینگ‌دار کشتی) روزهای ۲۰ تا ۲۴ دی‌ماه در زاگرب برگزار خواهد شد که آزادکاران کشورمان در این مسابقه حضور خواهند داشت.برنامه مسابقات اعلام شده است که طبق آن مسابقات کشتی از ۱۰ ژانویه آغاز می‌شود.

روز چهارشنبه ۲۰ دی مسابقات کشتی آزاد در اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۸۶ کیلوگرم برگزار خواهد شد. فینال این اوزان نیز عصر همان روز برگزار می‌شود.روز پنجشنبه ۲۱ دی‌ماه مسابقات در اوزان ۷۹، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم در مرحله مقدماتی تا فینال پیگیری خواهد شد.مسابقات زاگرب به عنوان مرحله دیگری از چرخه انتخابی برای آزادکاران تعریف شده است که تاثیر زیادی در انتخاب ملی‌پوشان خواهد داشت. . .


بازنشر از : آخرین خبر