1402\01\10 11:16:19


بهترین گلزن فرانسه میلانی می‌ماند!

ورزش 3/اولیویه ژیرو، مهاجم نوک تیم ملی فرانسه برای تمدید با میلان به توافق رسیده است. قهرمانی میلان در فصل گذشته با وجود همه تأثیرگذاری‌ها از سوی بازیکنان مختلف، تا حدود زیادی نیز وامدار قدرت تمام‌کنندگی اولیویه ژیرو بود.

اولیویه ژیرو، مهاجم نوک تیم ملی فرانسه برای تمدید با میلان به توافق رسیده است.قهرمانی میلان در فصل گذشته با وجود همه تأثیرگذاری‌ها از سوی بازیکنان مختلف، تا حدود زیادی نیز وامدار قدرت تمام‌کنندگی اولیویه ژیرو بود.ستاره فرانسوی تیم میلان که در پایان این فصل قراردادش با روسونری به پایان می‌رسید، با مدیران این باشگاه برای تمدید ۳.۸ میلیون یورویی قراردادش تا پایان ژوئن ۲۰۲۴ به توافق رسیده است.به این ترتیب، برترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه یک سال دیگر نیز فوتبالش را در سن‌سیرو دنبال خواهد کرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر