1402\10\11 13:25:10


تصویب آیین‌نامه کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک

تسنیم/آیین‌نامه کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک در نشست هیئت اجرایی این کمیته تصویب شد. به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، دویست و پانزدهمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به ریاست غفور کارگری رئیس این کمیته برگزار شد.

آیین‌نامه کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک در نشست هیئت اجرایی این کمیته تصویب شد.به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، دویست و پانزدهمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به ریاست غفور کارگری رئیس این کمیته برگزار شد.در این نشست غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، محمد اسماعیل کوثری عضو ناظر مجلس در کمیته ملی پارالمپیک، کمال جوانمرد دبیر اجرایی، سیدمحمد پولادگر نایب رئیس و مریم کاظمی پور نایب رئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک، سید محمدشروین اسبقیان، محمدرضا مظلومی، هادی رضایی، علی کشفیا، رقیه الله‌کرمی، مژگان نصیری، امیر ماندگار فرد اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و زهرا نعمتی نماینده ورزشکاران و دیگر مدعوین حضور داشتند. در این نشست مصوبات جلسه پیشین مورد بررسی قرار گرفت و مباحثی نظیر جذب حامیان مالی، بررسی گزارشات مالی مرتبط با مجمع، بررسی گزارش عملکرد سالیانه جهت ارائه در مجمع عمومی و ...

عنوان و بررسی شد.از مصوبات این نشست می توان به تصویب آیین نامه کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک، تصویب گزارش عملکرد سالیانه کمیته جهت ارائه در مجمع و تایید لوگوی جدید جهت ارائه و تایید نهایی در مجمع عمومی اشاره کرد.. .


بازنشر از : آخرین خبر