1401\06\01 15:13:11


توضیحات دبیرکل فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری انتخابات

آخرین خبر/ دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارائه توضیحاتی روند برگزاری انتخابات و موضوع بررسی صلاحیت نامزدها را تشریح کرد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، حسن کامرانی فر در این خصوص گفت:بر اساس روند موجود و در ادامه پروسه قانونی برگزاری انتخابات تا کنون نا

دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارائه توضیحاتی روند برگزاری انتخابات و موضوع بررسی صلاحیت نامزدها را تشریح کرد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، حسن کامرانی فر در این خصوص گفت:بر اساس روند موجود و در ادامه پروسه قانونی برگزاری انتخابات تا کنون نامه ای مبنی بر عدم احراز صلاحیت هیچ نامزدی به فدراسیون فوتبال ارسال نشده است.

در نهایت کمیته بدوی انتخابات مرجع اعلام و معرفی افراد تا زمان برگزاری مجمع به شمار می رود و فدراسیون فوتبال بر همین اساس انتخابات را طبق اساسنامه و ضوابط موجود منطبق بر استانداردهای فیفا و AFC برگزار خواهد کرد.. .


بازنشر از : آخرین خبر