1401\05\22 20:12:08


دبیرکل کمیته ملی المپیک کاندیدای ریاست و نایب رئیسی شد

دبیرکل فعلی کمیته ملی المپیک برای حضور دوباره در انتخابات این کمیته نام نویسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و تصدی پست ریاست ونایب رئیسی نام نویسی کرد. سعیدی البته به عنوان رئیس آکادمی ملی المپیک ک عضو مجمع به حساب می آید اقدام به نام نویسی کرده اما این در حالی است که پیش از این  بحث بازنشستگی او مطرح بود. البته طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک ریاست شغل به حساب نمی آید اما قانون منع به کار گیری بازنشسته ها تاکید دارد که در هر نهادی که از دولت بودجه دریافت می کند به کارگیری بازنشسته ها غیرقانونی است. در هر صورت مرحله بررسی صلاحیت کاندیداها تعیین کننده وضعیت سعیدی و دیگر کاندیداها برای انتخابات است. بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ٣٠ متقاضی به این شرح دارد: ریاست هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده، بهرام قدیمی، مجید شایسته، کیکاوسسعیدی نایب رئیسی فضل الله باقرزاده، غلامرضا نوروزی، مجید کیهانی، مهین فرهادی زاد، حسن رنگرز ، مهرعلی باران چشمه، هاشم اسکندری، کیکاوسسعیدی هیات اجرایی هادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی، عباس نظریان، مهدی گودرزی،علیرضا سهرابیان، علیرضا پاکدل، محمدرضا داورزنی، بهرام قدیمی، داود عزیزی، مجید هنرجو، عبدالمهدی نصیرزاده، مرتضی قربانی،محسن رضوانی، داود عزیزی، محمد علیپور
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     هیات اجرایی کمیته ملی المپیک     کیکاوس سعیدی     ثبت نام کاندیداها