1402\10\11 13:25:15


دیدار سفیر عربستان سعودی با مدیرعامل باشگاه استقلال

مهر/سفیر عربستان با مدیر باشگاه استقلال تهران در کمپ ناصر حجازی دیدار کرد. به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، عبدالله بن سعود العنزی، سفیر عربستان سعودی در جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه به منظور دیدار و گفت و گو با علی خطیر، مدیرعامل باشگاه استقلال و بازدید از امکانات کمپ زنده یاد ناصرحجازی با استقبال مدیران باشگاه استقلال، وارد محل این کمپ شدند.

سفیر عربستان با مدیر باشگاه استقلال تهران در کمپ ناصر حجازی دیدار کرد.به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، عبدالله بن سعود العنزی، سفیر عربستان سعودی در جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه به منظور دیدار و گفت و گو با علی خطیر، مدیرعامل باشگاه استقلال و بازدید از امکانات کمپ زنده یاد ناصرحجازی با استقبال مدیران باشگاه استقلال، وارد محل این کمپ شدند..

.


بازنشر از : آخرین خبر