1401\05\22 20:12:13


رئیس فدراسیون‌ تیراندازی کاندیدای انتخابات کمیته شد

رئیس فدراسیون شنا برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و عضویت در هیات اجرایی این کمیته کاندیدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی امروز چهارشنبه با حضور در محل کمیته ملی المپیک برای عضویت در هیات اجرایی این کمیته نام نویسی کرد. بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ۲۲ متقاضی به این شرح دارد: ریاست هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده، بهرام قدیمی، مجید شایسته نایب رئیسی فضل الله باقرزاده، غلامرضا نوروزی، مجید کیهانی، مهین فرهادی زاد هیات اجرایی هادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی، عباس نظریان، مهدی گودرزی، علیرضا سهرابیان، علیرضا پاکدل، محمدرضا داورزنی، بهرام قدیمی، داود عزیزی، مجید هنرجو، عبدالمهدی نصیرزاده، مرتضی قربانی
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     محسن رضوانی     مرتضی قربانی     هیات اجرایی کمیته ملی المپیک