1401\05\22 20:12:12


رئیس فدراسیون گلف هم کاندیدا شد

داود عزیزی رئیس فدراسیون گلف برای شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک کاندیدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک، امروز داود عزیزی رئیس فدراسیون گلف با حضور در محل کمیته اقدام به نام نویسی کرد. وی برای عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک کاندیدا شده است. بدین ترتیب انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک تا به امروز ۲۴ متقاضی به این شرح دارد: ریاست هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مهدی علی نژاد، محمود خسروی وفا، فضل الله باقرزاده، بهرام قدیمی، مجید شایسته نایب رئیسی فضل الله باقرزاده، غلامرضا نوروزی، مجید کیهانی، مهین فرهادی زاد هیات اجرایی هادی ساعی، محمد رضا پوریا، آرش میراسماعیلی، غلامرضا شعبانی بهار، مهرداد علی قارداشی، عباس نظریان، مهدی گودرزی، علیرضا سهرابیان، علیرضا پاکدل، محمدرضا داورزنی، بهرام قدیمی، داود عزیزی، مجید هنرجو، عبدالمهدی نصیرزاده، مرتضی قربانی، محسن رضوانی، داود عزیزی
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     هیات اجرایی کمیته ملی المپیک     داود عزیزی     گلف