طرفداری/ لغو انتخابات فدراسیون فوتبال درست چند ساعت قبل از برگزاری آن ریسک خطرناکی بود که دبیرکل فدراسیون موقت انجام داد. در حالی که قرار بود ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه هشتم شهریور

1401\06\08 04:46:13


ریسک خطرناک حسن کامرانی‌فر به دستور سه مظنون!

طرفداری/ لغو انتخابات فدراسیون فوتبال درست چند ساعت قبل از برگزاری آن ریسک خطرناکی بود که دبیرکل فدراسیون موقت انجام داد. در حالی که قرار بود ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه هشتم شهریور ماه انتخابات فدراسیون فوتبال با حضور نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا

طرفداری/ لغو انتخابات فدراسیون فوتبال درست چند ساعت قبل از برگزاری آن ریسک خطرناکی بود که دبیرکل فدراسیون موقت انجام داد.در حالی که قرار بود ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه هشتم شهریور ماه انتخابات فدراسیون فوتبال با حضور نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شود، دقایقی قبل حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون موقت، خبر از لغو این انتخابات داد. لغو ناگهانی انتخابات آن هم در حضور ناظر نهادهای بین المللی می تواند برای فوتبال ایران گران تمام شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند قیمت این ریسک خطرناک تعلیق احتمالی فوتبال ایران است.اگر این پیش‌بینی کارشناسان درست باشد، حسن کامرانی فر با فوتبال ملی ایران بازی کرده است چرا که احتمال دارد حتی تیم ملی هم از این ریسک آسیب ببیند.البته ساده‌لوحانه است اگر باور کنیم حسن کامرانی‌فر این تصمیم را شخصی گرفته است، در محافل فوتبالی شایعه شده این ریسک بزرگ سه مظنون اصلی دارد؛ عده‌ای میرشاد ماجدی را پشت این دستور می بینند، عده دیگری مدعی هستند دستور از وزارت ورزش آمده و گروهی هم این کار خطرناک را به یکی از نمایندگان مجلس ربط می دهند. هر چه هست این ریسک خطرناک تاوان سنگینی برای فوتبال ایران دارد. به نظر می‌رسد عده‌ای که خودشان را بازنده انتخابات هشتم شهریور می‌دانستند، تصمیم گرفتند زیر میز بازی بزنند اما این زیر میز زدن آن هم در حضور نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا احتمالاً عواقب خطرناکی دارد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران