1402\01\22 14:40:56


سرپرست احتمالی استقلال مشخص شد

ورزش 3/ حجت کریمی عضو هیات مدیره استقلال به احتمال فراوان تا روز برگزاری مجمع سرپرست باشگاه استقلال خواهد شد.   بعد از ماجراهای پیش آمده در امر مدیریتی باشگاه استقلال علی فتح‌الله‌زاده شب گذشته روی آنتن زنده به صورت شفاهی از مدیرعاملی باشگاه استعفا کرد.

حجت کریمی عضو هیات مدیره استقلال به احتمال فراوان تا روز برگزاری مجمع سرپرست باشگاه استقلال خواهد شد.  بعد از ماجراهای پیش آمده در امر مدیریتی باشگاه استقلال علی فتح‌الله‌زاده شب گذشته روی آنتن زنده به صورت شفاهی از مدیرعاملی باشگاه استعفا کرد.

فتح‌الله‌زاده که خودش خواهش کرده با استعفای او موافقت کنند، هنوز به طور دقیق تکلیف خود را نمی‌داند.مدیرعامل استقلال هنوز به طور کتبی استعفای دوم را به هیات مدیره باشگاه ارائه نکرده اما اگر تصمیم او اینبار جدی باشد، اعضای هیات مدیره فعلا یک سرپرست موقت برای باشگاه انتخاب می‌کنند.حجت کریمی عضو کنونی هیات مدیره باشگاه استقلال فردی است که در صورت جدایی قطعی فتح‌الله‌زاده به عنوان سرپرست امور جاری را در دست می‌گیرد.البته حضور کریمی نیز دائمی نیست؛ او تا روز برگزاری مجمع استقلال توسط سازمان خصوصی سازی کار را جلو می‌برد تا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب و معرفی شوند.. .


بازنشر از : آخرین خبر