1401\05\22 20:12:12


سفر سیاهی لشگرها به سود کمیته نیست. حضور برخی به صلاح نیست

رئیس فدراسیون تیراندازی پس از ثبت نام برای عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک گفت: اگر سفر برخی اعضا به عنوان سیاهی لشگر باشد به سود کمیته نیست.

مرتضی قربانی پس از ثبت نام در پست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اظهار داشت: در هیئت اجرایی ثبت نام کردم دلیل آن این است که دوستان و شخصیت‌های عزیزی هستند که توان مدیریت را دارند. در تیراندازی وسعت کاری زیادی در سطح استان‌ها و ۳۱ هیات تیراندازی داشتیم. خوشبختانه کار با سرعت در فدراسیون پیش می رود لذا احساس وظیفه کردم به کمک مجموعه کمیته ملی المپیک بیایم. وی در ادامه افزود: کار کمیته سخت است زیرا وظیفه آن توسعه ورزش‌های المپیکی و پر مدال است و با سرعت و دقت به مجموعه کمیته ملی المپیک کمک کنیم. در این رابطه راهبری مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در المپیک و بازی‌های آسیایی یکی از اهداف من است.جایگاه ورزش کشور باید در بازی های المپیک و جهان و آسیا ارتقا یابد. رئیس فدراسیون تیراندازی تاکید کرد: در سند تحول دولت به رشته های پر مدال اشاره شده و باید به سمتی برویم که از مدال های جهانی و آسیایی بیشتر بهره مند شویم. وی با تاکید بر اینکه ما برای حفظ منافع ملی، همه فدراسیون‌ها را مد نظر داریم و صرف حمایت از تیراندازی نیامدم، گفت: با ارتباط با مجلس و دولت و نیروهای مسلح در جهت رفع مشکلات فدراسیون ها گام های موثر و مفید بر می‌داریم. این برنامه‌ها در حوزه مدیریت کلان در حوزه قانوگذاری در داخل کشور و توسعه روابط بین المللی دنبال می شود و صرفا به فدراسیون خود نمی پردازیم. رئیس فدراسیون تیراندازی تاکید کرد: کمیته ملی المپیک محل ایجاد هم گرایی است و باید در هیات اجرایی تصمیمات درست و در جهت منافع همه فدراسیون ها باشد. آنچه مسلم است باید هیات اجرایی به دنبال تصمیم گیری و تصمیم سازی منافع همه فدراسیون ها گام بردارد. باید به فدراسیون‌های المپیکی و غیر المپیکی در جهت درست کمک کنیم همه فدراسیون ها نیاز به کمک دارند. وی ادامه داد: ما در مجمع رشته‌های پر مدال و رشته های پایه و در مجموع ۵۸ عضو در مجمع داریم و از همه درخواست می کنم رایی که می‌دهند به کسانی باشد که توانایی بالایی داشته باشند و به ارتقای کمیته در داخل و خارج از کشور کمک کنند. وی در خصوص انتقادات به سفرهای غیر ضروری برخی از اعضای هیئت اجرایی و اینکه آیا وی اگر عضو هیئت اجرایی شود به اینگونه سفرها اعتقاد دارد، گفت: کسی که فقط به عنوان عضو اجرایی جایی را تصاحب کند و پیگیر کارها نباشد، حضورش صلاح نیست هر فردی که آمد باید یار و مددکار رییس کمیته ملی المپیک باشد و برای کمیته و فدراسیون ها گام بردارد. فقط صرف تصاحب یک کرسی نمی‌آیم‌. قربانی تاکید کرد: اگر لازم باشد در کار اجرایی حضور داشته باشد و آن عضو کارایی و مسولیت دارد حضورش در اعزام بد نیست و اما اینکه تفریحی و سیاه لشگر باشد به صلاح کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و بودجه کشور نیست. بودجه‌ کمیته ملی المپیک برای ورزشکاران، مربیان و داوران و کسب مدال است و کسانی که به سفر می روند باید دلیل منطقی و اصولی داشته باشند. در غیر این صورت سفرهای خارجی سیاه لشگر نمی‌خواهد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     مرتضی قربانی     تیراندازی     کمیته ملی المپیک