آخرین خبر/ تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال: اختلافی با هیئت رئیسه فعلی نداریم و خیلی از دوستان را در دوره قبل خودم انتخاب کردم / اطلاعی از شرایط وحید شمسایی ندارم و استعفای ایشان به

1401\06\08 15:57:13


صحبت‌های مهدی تاج درباره استعفای شمسایی

آخرین خبر/ تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال: اختلافی با هیئت رئیسه فعلی نداریم و خیلی از دوستان را در دوره قبل خودم انتخاب کردم / اطلاعی از شرایط وحید شمسایی ندارم و استعفای ایشان به دست من نرسیده است. .

تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال: اختلافی با هیئت رئیسه فعلی نداریم و خیلی از دوستان را در دوره قبل خودم انتخاب کردم / اطلاعی از شرایط وحید شمسایی ندارم و استعفای ایشان به دست من نرسیده است.

.


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر