1401\06\01 15:13:10


عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال: هیچکس نمی‌تواند جلوتر از کمیته بدوی حرکت کند

فارس/ عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در شرایطی که هنوز کمیته بدوی انتخاباتی تصمیم متفاوتی نگرفته، هیچ کس نمی تواند جلوتر از این کمیته حرکت کند. احمدرضا براتی درمورد روند برگزاری انتخابات و مباحث مطرح شده نسبت به تایید صلاحیت نامزدها اظهار داشت: بنده

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در شرایطی که هنوز کمیته بدوی انتخاباتی تصمیم متفاوتی نگرفته، هیچ کس نمی تواند جلوتر از این کمیته حرکت کند.احمدرضا براتی درمورد روند برگزاری انتخابات و مباحث مطرح شده نسبت به تایید صلاحیت نامزدها اظهار داشت: بنده قبلا هم گفته ام که در اساسنامه و مقررات انتخاباتی فدراسیون، مواعد و فرجه هایی مشخص شده که همه ارکان فدراسیون و از جمله کمیته های انتخاباتی باید از آن تبعیت کنند.

به اعتقاد من این نظریه که کمیته های انتخاباتی هنوز می توانند تصمیم خود در مورد لیست نامزدهای واجد شرایط را تغییر دهند، با صراحت مقررات و فلسفه مواعد قانونی مغایر است. عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عنوان کرد: با این حال هنوز هم برخی اشخاص ، صحبت های متفاوتی را مطرح می‌کنند. فارغ از اینکه چنین چیزی امکان پذیر هست یا خیر بهرحال مرجع نظارت بر اطلاع رسانی در خصوص آن ، کمیته بدوی انتخاباتی است و در شرایطی که هنوز کمیته بدوی انتخاباتی تصمیم متفاوتی نگرفته، هیچ کس نمی تواند جلوتر از این کمیته حرکت کند.. .


بازنشر از : آخرین خبر