1401\05\31 17:05:10


فرار شبانه تیم لیگ یکی از کمپ کوهسار. آبرو ریزی جدید در فوتبال ایران

طرفداری/ در روزهای آماده سازی تیم های دسته اولی برای حضور در لیگ آزادگان اتفاقی رخ داده که باورپذیر نیست.  یکی از تیم های لیگ دسته یک آزادگان دست به اقدام عجیبی زده است.

طرفداری/ در روزهای آماده سازی تیم های دسته اولی برای حضور در لیگ آزادگان اتفاقی رخ داده که باورپذیر نیست. یکی از تیم های لیگ دسته یک آزادگان دست به اقدام عجیبی زده است.

این تیم جنوبی که برای برپایی اردوی آماده سازی اش به تهران آمده بود، بعد از آن که مرحله اول اردوی ده روزه اش را در کمپ کوهسار پشت سر می گذارد، روز سه شنبه 18 مرداد مجددا برای برپایی اردوی ده روزه ای راهی تهران و کمپ کوهسار می شود. در حالی که قرار بوده اردوی این تیم 27 مرداد به پایان برسد، در آخرین دقایق روز 26 مرداد، تمامی بازیکنان و مربیان و اعضای این تیم لیگ برتری سوار بر اتوبوس و به بهانه خوردن بستنی از کمپ کوهسار خارج می شوند. آنها به نگهبان کمپ کوهسار اعلام می کنند برای ریکاوری بازیکنان، بستنی تجویز شده و کل تیم برای خوردن بستنی می روند و برمی گردند اما مستقیم با همان اتوبوس راهی فرودگاه می شوند و با پروازی که از قبل تهیه کرده بودند به شهر جنوبی خودشان برمی گردند.مدیران کمپ کوهسار در اولین ساعات بامداد متوجه به این اقدام عجیب تیم دسته اولی می شوند و از همان لحظه برای تسویه حساب و دریافت مطالبات شان اقدام می کنند اما تا به امروز، موفق به دریافت طلب شان نشده اند.گویا مدیران این کمپ ورزشی که 500 میلیون تومان از باشگاه جنوبی طلب دارند، از این باشگاه به فدراسیون فوتبال شکایت کرده اند.

آنها توقع دارند سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال جلوی بازی این تیم دسته اولی را بگیرند تا آنها مجاب به پرداخت پول و تسویه با کمپ شوند.پیش از این سابقه داشت برخی تیم ها وقتی برای بازی به شهر دیگری می رفتند، پول اقامت در هتل را نمی دادند و کارت بازی بازیکنان یا برخی مدارک را گرو می گذاشتند و بعد از چند روز، بدهی شان را پرداخت می کردند و کارت ها را پس می گرفتند اما سابقه نداشت تیمی ده روز در یک هتل یا کمپ اردو بزند و شب نهمین روز، به جای پرداخت پول، شبانه از محل اقامت فرار کند!بی پولی و مشکلات مالی کار برخی تیم ها را به مرز کلاهبرداری کشانده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر