1402\01\22 03:09:15


فوری: استعفای شبانه فتح‌الله‌زاده در تلویزیون!

ورزش 3/مدیرعامل استقلال به پولادگر، معاون قهرمانی وزارت ورزش پیام داد که فردا دوباره استعفا خواهد داد و لطفا این بار استعفایش مورد قبول قرار بگیرد. صحبت‌های فتح‌الله‌زاده در شرایطی مطرح شده که او حدود ۱۰ روز پیش از سمت خود استعفا داده بود اما هیئت مدیره با رد این استعفا از او خواسته بود به سمتش برگردد.

مدیرعامل استقلال به پولادگر، معاون قهرمانی وزارت ورزش پیام داد که فردا دوباره استعفا خواهد داد و لطفا این بار استعفایش مورد قبول قرار بگیرد.صحبت‌های فتح‌الله‌زاده در شرایطی مطرح شده که او حدود ۱۰ روز پیش از سمت خود استعفا داده بود اما هیئت مدیره با رد این استعفا از او خواسته بود به سمتش برگردد.فتح‌الله‌زاده حالا دوباره از سمت خود به صورت شفاهی کنار کشید و باید دید که این مسئله کی کتبی خواهد شد.

امشب در برنامه فوتبال برتر دوباره بحث‌هایی مطرح شد که بیش از گذشته به شهرت مدیرعامل فعلی استقلال لطمه زد.. .


بازنشر از : آخرین خبر