مهدی محمدنبی منصور قنبرزاده فدراسیون فوتبال دو نایب رئیس پیشنهاد شده از سوی مهدی تاج توانستند آرای لازم برای حضور

1401\06\08 14:27:22


نبی و قنبرزاده نواب رئیس شدند. بازگشت محمدرضا ساکت به فدراسیون

دو نایب رئیس پیشنهاد شده از سوی مهدی تاج توانستند آرای لازم برای حضور در فدراسیون فوتبال را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دیگری از مجمع فدراسیون فوتبال رأی گیری برای انتخاب نواب رئیس برگزار شد که طی آن اعضای مجمع به مهدی محمدنبی و منصور قنبرزاده رأی دادند.

براین اساس مهدی محمدنبی ۶۴ رأی کسب کرد و منصور قنبرزاده ۵۸ رأی به دست آورد. ۸ رأی باطله هم در صندوق انداخته شد. همچنین محمدرضا ساکت با کسب ۲۶ رای به عنوان نماینده باشگاه ها وارد هیات رئیسه فدراسیون فوتبال شد.

ساکت جانشین مهرداد سراجی در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال شد.. .


بازنشر از : مهر

مهدی محمدنبی

منصور قنبرزاده

فدراسیون فوتبال


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران