1402\10\11 16:19:36


نشست مدیران استقلال و پرسپولیس با هیات بدوی و استیناف مجوز حرفه‌ای

ایسنا/نشست اعضای هیات بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای با مدیران و مسئولان باشگاه استقلال و پرسپولیس و معاونان این دو باشگاه به صورت مجزا برگزار شد. در این نشست چالش‌های پیش روی این دو باشگاه برای اخذ مجوز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ستادهای مجوز باشگاهی در این دو باشگاه برنامه‌ریزی لازم را برای تهیه مدارک و مستندات لازم انجام دهند.

نشست اعضای هیات بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای با مدیران و مسئولان باشگاه استقلال و پرسپولیس و معاونان این دو باشگاه به صورت مجزا برگزار شد.در این نشست چالش‌های پیش روی این دو باشگاه برای اخذ مجوز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ستادهای مجوز باشگاهی در این دو باشگاه برنامه‌ریزی لازم را برای تهیه مدارک و مستندات لازم انجام دهند..

.


بازنشر از : آخرین خبر