خبر ورزشی/ به زودی زمان برگزاری نشست اعضای هیات رئیسه برای انتخاب کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی برگزار می شود. در دوره قبلی اعضای هیات رئیسه اختیار خود را به مهدی تاج تفوی

1401\06\08 13:08:08


نشست هیئت رئیسه برای انتخاب کارلوس کی روش

خبر ورزشی/ به زودی زمان برگزاری نشست اعضای هیات رئیسه برای انتخاب کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی برگزار می شود. در دوره قبلی اعضای هیات رئیسه اختیار خود را به مهدی تاج تفویض کرده بودند و به همین خاطر رییس فدراسیون فوتبال به تنهایی مارک ویلموتس را ب

به زودی زمان برگزاری نشست اعضای هیات رئیسه برای انتخاب کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی برگزار می شود.در دوره قبلی اعضای هیات رئیسه اختیار خود را به مهدی تاج تفویض کرده بودند و به همین خاطر رییس فدراسیون فوتبال به تنهایی مارک ویلموتس را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کرد.این بار چنین اتفاقی صورت نگرفته است.

با این حساب مهدی تاج برای انتخاب کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی باید نظر اعضای هیات رئیسه را جلب کند.هیات رییسه ۹ عضو دارد که هر یک، یک حق رای دارد. دبیرکل فدراسیون فوتبال هم در جمع اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هست اما حق رای ندارد.مهدی تاج به زودی زمان برگزاری نشست هیات رئیسه برای برسی وضعیت سرمربی تیم ملی را مشخص خواهد کرد.. .


بازنشر از : آخرین خبر


تولید کارتن و سفارش کارتن