1401\05\22 20:10:04


وزنه‌بردار دسته ۶۷ کیلوگرم ایران به مدال برنز رسید

نماینده دسته ۶۷ کیلوگرم وزنه برداری کشورمان به مدال برنز دو ضرب بازی های کشورهای اسلامی دست یافت.

حافظ قشقایی در حرکت اول دوضرب وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی را مهار کرد.او در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۷۲ کیلوگرمی شد اما در حرکت سوم نتوانست وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی را مهار کند تا مدال برنز را بر گردن بیاویزد. قشقایی درمجموع هم با رکورد ۲۹۹ در رده پنجم قرار گرفت. در این دسته یوسف گنچ از ترکیه با رکورد ۱۷۴ کیلوگرم به مدال طلای دو ضرب رسید. مدال طلای مجموع هم به ارگاشف وزنه بردار ازبکستان با رکورد ۳۱۴ رسید.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     تیم ملی وزنه برداری     وزنه برداری     چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی