آخرین خبرها از هوش مصنوعی هوش مصنوعی chatgpt OpenAI هوش مصنوعی آهنربای دائمی جدید فاقد عناصر کمیاب زمینی را ۲۰۰ برابر سریع‌تر از انسان کشف کرد.


خبرهای مرتبط با هوش مصنوعی